Nawigacja

Partnerzy

Konkurs - ZDROWOOCZNI

Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkola oraz Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji profilaktyki zdrowia dzieci – Akcja „Zdrowooczni”.

         Akcja ma na celu uświadomić dzieciom skutki wielogodzinnego użytkowania komputera, oglądania telewizji i innych odbiorników multimedialnych. Okulista, który odwiedzi Szkoły i Przedszkole w dniach 23 i 25 kwietnia 2018 r. opowie dzieciom jak mogą dbać o swoje oczy. Finałem akcji będzie konkurs plastyczny Namaluj obraz – Harmonia barw i kształtów.

Tematyka obrazu jest dowolna, jednak celem pracy jest, aby patrząc na obraz nasze oczy, nasz wzrok odpoczywał i relaksował się.

         Podobrazie ma mieć wymiar maksymalnie 40x50 cm, można użyć dowolnego rodzaju farb.
Podpisane i pogrupowane wiekowo prace należy złożyć do 20 maja 2018 r.  na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy.

         Atrakcyjne nagrody będą przyznane w trzech grupach wiekowych: przedszkole, klasy 0-3 I klasy 4-7
Fundatorzy nagród to W.K. Optyk Wiesław Koczorowski, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Patroni akcji: Starosta Krakowski, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

 

 

 

 

liczba odwiedzin: 430311

Wtorek 21.08.2018

Nasze osiągnięcia

yes 20.06.2018 r. podczas zawodów pływackich na krytej pływalni CKiS w Miechowie Bartłomiej Dzieża (kl.VII) zajął II miejsce w stylu grzbietowym i III m. w stylu dowolnym w kategorii uczniów klas VII i gimnazjum.

yes W XXIX Gminnych Igrzyskach Sportowych reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce.

yes 8 VI 2015 r. reprezentanci oddziałów 0-III naszej szkoły zwyciężyli w XII Gminnym Turnieju Sportowym "Sport dla Każdego".

yes  5 VI 2018 r. reprezentanci klas I-III naszej szkoły zajęli II miejsce w XV Gminnym Turnieju Sportowym "Sport dla Każdego".

yes  Natalia Pak, ucz. kl. IV zajęła II miejsce w gminnym konkursie plastycznym "Namaluj obraz - Harmonia barw i kształtów". /maj  2018 r./

yes W XV Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę i zdobyli 7 medali w swoich kategoriach wiekowych: Gabriela Tomczyk I miejsce, Oliwia Adamczyk III miejsce, Maximilian Wierzbicki I miejsce, Natalia Nowak III miejsce, Konrad Kasza III miejsce, Natalia Galara II miejsce, Mateusz Kowalczyk I miejsce. 

yes Natalia Pak, ucz. kl. IV zajęła III miejsce w ogłoszonym w listopadzie 2017 r. gminnym konkursie ekologiczno-plastycznym pt. "Jestem Sorterman".

yes Katarzyna Gołdyn, ucz. kl. VII zajęła II miejsce w konkursie plastycznym "Stop agresji i przemocy w szkole", zorganizowanym przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy GOPS w Kocmyrzowie-Luborzycy.

yes Dariusz Dymek został laureatem konkursu i odebrał z rąk senatora RP Marka Pęka dyplom i nagrodę za udział w 4.edycji konkursu "List do Taty", zorg. przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz Inicjatywę Tato.Net. Praca Darkka została wyróżniona za wyjątkową oryginalność i bogatą narrację.

yes W  XIV Gminnym Turnieju Sportowym dla uczniów kl. I-III pod hasłem "Sport Dla każdego" reprezentacja naszej szkoły (Mateusz Guzik, Oskar Kasza i Anna Suśniak) zajęła I miejsce.

yes W  Gminnym Konkursie "Odlotowe Dzieciaki 2017" org. przez CKiP Julia Żuchowicz "wyśpiewała" II miejsce, natomiast Kacper Madejczyk, Marysia Joniec, Marta Żuchowicz i Max Wierzbicki zdobyli wyróżnienia.

yes W II Gminnym Konkursie na Wielkanocną Palmę sukcesy w wiekowych kategoriach prac zespołowych odnieśli: II miejsce - praca  Amelii Suśniak, Mileny Sulmy i Nadii Bebak; III miejsce - praca Natalii i Pawła Pak; III miejsce - praca Magdaleny Bigos, Patrycji Kaszy, Julii Żuchowicz i Katarzyny Gołdyn. W kategorii prac indywidualych II miejsce zdobył Adam Guzowski.

yes W XIV Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego (marzec 2017), w kategorii dziewcząt klas VI, Gabriela Tomczyk zajęła I miejsce, a Oliwia Adamczyk  miejsce III. W kategorii chłopców klas VI Mikołaj Zięba zajął II miejsce.

yes Grupa taneczna naszej szkoły zwyciężyła na II Festiwalu Sztuki Estradowej "Scena Młodych 2016" organizowanym przez Strażnicę Kultury w Więcławicach Starych oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Pełna Chata". 17 XII br. uczniowie wystąpili na koncercie laureatów.

yes 28 XI 2016 r. troje uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł laureata powiatowego konkursu literacko – plastycznego Ja mój kraj, moja mała ojczyzna pod hasłem „Cztery pory roku” organizowanego przez Fundację Sapere et Gaudere, Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie, a przeprowadzonego pod patronatem: Starosty Powiatu Krakowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, IPN w Krakowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Byli to: Katarzyna Gołdyn – I miejsce, Martyna Małek i Adam Tar – III miejsca.

yes W II Gminnym Konkursie Historycznym Szkół Podstawowych pod hasłem "Tadeusz Kościuszko na ziemi krakowskiej" Gabriela Tomczyk (kl V) i Jakub Pawlik (kl.VI) zajęli III miejsce.

yes W Gminnym Konkursie Piosenki Patriotycznej, zorganizowanym 10.05.2016 r przez Szkołę Podstawową w Łuczycach, Paulina Rosiek zajęła I miejsce w kategorii wokalistów klas VI, a Gabriela Tomczyk zajęła II miejsce w kategorii klas V.

yes W Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym, zorganizowanym 09.05.2016 r. przez Szkołę Podstawową w Karniowie, Natalia Małek (kl.VI) zajęła II miejsce, a Oliwia Adamczyk (kl. V) otrzymała wyróżnienie.

yes 22 kwietnia 2016 r. w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce w Konkursie "Odlotowe Dzieciaki" zespół taneczny z oddziału III w składzie: Natalia Galara, Kuba Gąsiorek, Weronka Kuczyńska, Gabriela Lis i Martyna Skóra zdobył I miejsce, a wokalistka z oddz.II - Maria Joniec - otrzymała wyróżnienie.

yes  W konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną, organizowanym przez CKiP w Baranówce, palma wykonana przez uczniów kl. V otrzymała wyróżnienie.

yes W XIII Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego, na 8 startujących zawodników naszej szkoły, 5 stanęło na podium.

yes 30 XI 2015 r. czterech uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł laureata konkursu literacko – plastyczny Ja mój kraj, moja mała ojczyzna pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie” organizowanego przez Fundację Sapere et Gaudere, Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie, a przeprowadzonego pod patronatem: Małopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Krakowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Byli to: Milena Juraszek – I miejsce, Martyna Małek i Adam Tar – III miejsca oraz Anna Łakomy– wyróżnienie.

yesW listopadzie 2015 r. uczennica oddz. V Oliwia Adamczyk uzyskała tytuł finalisty w III Małopolskim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii” realizowanym w ramach Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej.

yes19 VI 2015 r. Patrycja Małupa i Wiktoria Kleszcz odebrały z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty dyplomy laureata wojewódzkiego konkursu historycznego „Opowieść o końcu świata… reforma rolna. Losy ziemian po wywłaszczeniu”. Zajęły w tym konkursie II i III miejsce.

yes8 VI 2015 r. reprezentanci oddziałów 0-III naszej szkoły zwyciężyli w XII Gminnym Turnieju Sportowym "Sport dla Każdego".

yesW I Gminnym Konkursie Mini Playback Show organizowanym przez CKiP w Kocmyrzowie uczennice naszej szkoły zwyciężyły w obu kategoriach wiekowych: oddz.0-III i kl.IV-VI.

yesW XII Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego, na 8 startujących zawodników naszej szkoły, 6 stanęło na podium.

yesNasza szkoła zdobyła I miejsce w konkursie plastycznym "Koszyczek Wielkanocny 2015", zorganizowanym przez Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie.

yesUczeń kl. IV Bartosz Musiał otrzymał wyróżnienie w postaci listu gratulacyjnego i nagrody za udział w rejonowym etapie II Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego "Po polsku o historii" realizowanego w ramach Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej.

yes Nasza szkoła otrzymała w grudniu 2014 r. wyróżnienie i nagrodę rzeczową za zajęcie wysokiego miejsca w publicznej kampanii edukacyjnej ogłoszonej przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

yes W XXV Gminnych Igrzyskach Sportowych reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce.

yes W XI Gminnym Turnieju "Sport Dla każdego" reprezentacja naszej szkoły (uczniowie oddz. 0-III) zajęła I miejsce.

yes Karol Pawełko - uczeń kl. VI, w r. szk. 2013/14 zajął I miejsce w Międzynarodowym Konkursie "Tadeusz Kościuszko - nasz patron" w kategorii język polski.

yes W Gminnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem "Zapach Ziemi"- Poezja Artystów Galerii "Trzy Sztuki" Paulina Rosiek zajęła II miejsce.

yes W XI Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego, w kategorii klas VI - chłopców, Sebastian Halada zajął I miejsce, a Patryk Adamczyk miejsce II. W kategorii klas V - dziewcząt Oliwia Morańska zajęła III miejsce.

yesW Ogólnopolskich Olimpiadach Przedmiotowych "Olimpus" (sesja zimowa 2014) laureatami zostali: Klaudia Wójcik i Gabriela Wójcik - I miejsce (matematyka); Natalia Małek i Patryk Adamczyk - III miejsce (historia); Anna Łakomy - V miejsce (historia) i VII miejsce (matematyka); Oliwia Skóra - V miejsce (przyroda); 8 uczniów zajęło IX miejsce z różnych przedmiotów. 

yesWeronika Kuczyńska - uczennica kl. I, zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa" (grudzień 2013 r.), a Klaudia Marzec, reprezentująca oddział przedszkolny, otrzymała wyróżnienie. 

 yesW roku szk. 2012/13, na podstawie wyników w ogólnopolskim sprawdzianie szóstoklasistów, nasza szkoła zajęła 3 miejsce w rankingu szkół podstawowych powiatu krakowskiego.

yesNasi sportowcy zajęli I miejsce w XXIV Gminnych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych 21 VI 2013 r. 

yes12 VI 2013 r. reprezentanci oddziałów 0-III naszej szkoły zwyciężyli w X Gminnym Turnieju Sportowym "Sport dla Każdego".

yesJakub Zębala - uczeń kl. V, w r. szk. 2012/13 zajął I miejsce w Międzynarodowym Konkursie "Tadeusz Kościuszko - nasz patron" w kategorii historia, a Justyna Janczyk i Katarzyna Gołdyn otrzymały wyróżnienia odpowiednio w kategoriach: język angielski i plastyka.

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W GOSZYCACH

 

Zapraszamy do wirtualnej wizyty w naszej szkole.

 

WIADOMOŚCI

wiadomości starsze - w zakładce Aktualności w górnym lub lewym panelu
 
 
DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO: https://synergia.librus.pl/loguj
 
 
RODO
 
 
tu - z ostatniej chwili...    
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszycach informuje, że w wyniku rekrutacji
do oddziału przedszkolnego i szkoły na rok szkolny 2018/2019,

wszystkie dzieci, których karty zapisu zostały złożone, zostały przyjęte.

 


 

Informacja o organizacji dowozu uczniów dostępna jest w zakładce "Dla Rodziców"

 • Sukces w Międzyszkolnych Zawodach Pływackich w CKiS w Miechowie

  20 czerwca 2018 r. na krytej pływalni CKiS w Miechowie odbyły się zawody pływackie, w których uczestniczyli uczniowie ze szkół korzystających z tej pływalni. Celem zawodów było propagowanie pływania wśród dzieci, doskonalenie umiejętności pływackich oraz sprawdzenie ich na tle innych uczestników w trakcie rywalizacji sportowej.

  Nasza reprezentacja liczyła 15 uczniów z klas: I, IV, V, VI i VII.  Dzieci pływały w trzech kategoriach: kl I, kl. IV- VI oraz kl. VII i Gimnazjum, w  trzech stylach: grzbietowym, dowolnym i klasycznym. Nasi uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę, a rywalizowali z najszybszymi  pływakami z sekcji CKiS. Najlepszym  zawodnikiem z naszej szkoły okazał się  Bartłomiej Dzieża –uczeń siódmej klasy, który zdobył  w kategorii  klas 7 i Gimnazjum II miejsce w stylu grzbietowym oraz III miejsce w stylu dowolnym (kraul). Bartek otrzymał medale, puchary oraz nagrody rzeczowe. Gratulacje dla wszystkich uczestników. /album fot./

 • Wycieczka do Ogrodzieńca

  6 czerwca 2018r. uczniowie oddziałów 0-III pod opieką wychowawców uczestniczyli w szkolnej wycieczce do Ogrodzieńca. Zwiedzanie tego interesującego miejsca zaczęli od wizyty w Domu Legend i Strachów, gdzie mieli okazję przenieść się w świat baśni i legend, z których słynie Jura Krakowsko-Częstochowska. Następnie udali się do Parku Miniatur, by podziwiać najpiękniejsze polskie budowle. Z wielką radością wszyscy wzięli udział w przejażdżce torem saneczkowym, znajdującym się w pięknej scenerii Zamku Ogrodzienieckiego. Duża prędkość, zakręty, długa trasa, to była naprawdę świetna zabawa, emocje i adrenalina. Na „deser” zostawili sobie Park Doświadczeń Fizycznych, gdzie obejrzeli 42 urządzenia takie jak, np. Kołyska Newtona, Kolorowy Krater czy Wirująca Kula i przenieśli się w świat eksperymentów, poznając podstawowe prawa fizyki. Największą atrakcją wśród tych urządzeń okazały się symulatory lotu i dachowania, które wymagały nie lada odwagi, ale śmiałków i tak nie brakowało! Brawa dla tych, którzy pokonali swoje słabości!

 • XV Gminny Turniej Sportowy pod hasłem „Sport dla każdego”

  5 czerwca 2018r. na obiektach sportowych naszej szkoły odbył się XV Gminny Turniej Sportowy pod hasłem „Sport dla każdego”. W turnieju wzięły udział trzyosobowe drużyny z klas I – III, z siedmiu szkół podstawowych Gminy Kocmyrzów- Luborzyca.

  Młodzi sportowcy wzięli udział w następujących konkurencjach: bieg na 30 m, przeciąganie liny, skok w dal, tor sprawnościowy, zabawa rzutna.

  Zgodnie z regulaminem, po podliczeniu punktów oraz dogrywce wyłoniono zwycięskie drużyny, a także zwycięzców w poszczególnych dyscyplinach sportowych:

 • Dzień Matki w oddz.0 i w klasie I

  Swoje mamy, z okazji ich święta, zaprosiły dzieci z oddz. przedszkolnego i z kl. I.

  Przedszkolaki dały popis wokalny i recytatorski, wręczyły mamom samodzielnie wykonane laurki. Były gorące całusy i wyrazy miłości oraz spotkanie przy wspólnym stole zastawionym słodkim poczęstunkiem.

  Pierwszoklasiści, oprócz wierszy, piosenek i inscenizacji, przygotowali też konkursy dla mam. Musiały one rozpoznać swoich mężów na rysunkach dzieci oraz rozpoznać własne dziecko po dotyku (z zawiązanymi oczami). Było przy tym wiele śmiechu, mamy odważnie zgłaszały się do udziału w zabawie. Na koniec otrzymały kwiaty i mogły poczuć się bardziej elegancko, zakładając wykonane przez swoje pociechy bransoletki. Podsumowaniem spotkania był wspaniały tort i wspólny poczęstunek. /album fot./

 • Sukces w konkursie plastycznym w ramach akcji "Zdrowooczni"

  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Zdrowooczni”, której inicjatorem i organizatorem była Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy. Akcja miała na celu profilaktykę zdrowia oczu dzieci. Uczniowie uczestniczyli w prelekcji uświadamiającej skutki wielogodzinnego użytkowania komputera, oglądania telewizji i innych odbiorników multimedialnych, wzięli także udział w gminnym konkursie plastycznym „Namaluj obraz – Harmonia barw i kształtów”. Jury konkursu nagrodziło pracę Natalii Pak (kl. IV), przyznając jej II miejsce w kategorii klas IV-VII. Gratulujemy. /album fot./

 • Wycieczka kl. II do zakładu produkcyjnego - Obrazek 1

  Wycieczka była wprowadzeniem do obchodów "Dnia Ziemi", uświadomiła uczniom konieczność dbania o środowisko naturalne. A jak wykorzystali oni otrzymane odpady produkcyjne?

  Wycieczka kl. II do zakładu produkcyjnego - Obrazek 2

  Zdjęcia w zakładce album fotograficzny.

 • XV Gminny Turniej Tenisa Stołowego

  14.04.2018 r. nasza szkoła zorganizowała już XV Gminny Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych. W zawodach udział wzięło siedem szkół,  po dwunastu  zawodników z każdej (sześć dziewczynek  i sześciu chłopców). Rozgrywki prowadzone były osobno w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 2004, 2005 i 2006. Po wielogodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców tegorocznego turnieju.

  Sukcesy naszych uczniów:

  I miejsce w kategorii dziewcząt klas VII -  Tomczyk Gabriela

  III miejsce w kategorii dziewcząt klas VII - Adamczyk Oliwia

 • Noc w szkole

  Aby odpowiednio przygotować uczniów do radzenia sobie w różnych sytuacjach, m.in. do 10- dniowego wyjazdu do Włoch, zgodnie z zadaniami, wynikającymi z planu pracy SU oraz wytycznymi planu rozwoju szkoły, nauczyciele za aprobatą rodziców zorganizowali 8 lutego 2018 roku „Noc w szkole” pod hasłem „Jestem samodzielny”. Jej celem było stworzenie uczniom warunków do nauki samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności podejmowania ważnych dla siebie i innych decyzji. Uczniowie z klas IV-VII mieli możliwość poznać inne, niż na co dzień, formy spędzania wolnego czasu i być współorganizatorami dobrej nauki i zabawy, a nocowanie poza domem, w warunkach spartańskich na pewno uczyniło z nich osoby bardziej dorosłe, samodzielne i odpowiedzialne.

 • Góra Grosza

  Jak co roku uczniowie naszej szkoły nie i pozostali obojętni na potrzeby dzieci z rodzinnych domów dziecka i przyłączyli się do akcji charytatywnej Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.  Zebrane drobne monety to realna pomoc dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu. Akcja, w ramach której zebrano 169,46 zł, została przeprowadzona w dniach 01. 12. 2017 – 31. 01. 2018 r.  W imieniu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Goszycach dziękujemy uczniom za udział w akcji.

 • Dzień Babci i Dziadka w oddziale przedszkolnym

  Dnia 24 stycznia 2018r. w oddziale przedszkolnym naszej szkoły odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka". Przybyli Goście mogli podziwiać swoje wnuki recytujące wierszyki i śpiewające okolicznościowe piosenki. W sali panowała ciepła, a zarazem wesoła atmosfera. Dzieci obdarowały swoje Babcie i Dziadków własnoręcznie przygotowanymi upominkami, były uściski i wzruszenia. Pani Dyrektor w imieniu swoim i całego Grona Pedagogicznego złożyła wszystkim serdeczne życzenia i pogratulowała zdolnych wnuków. W przyjęciu Gości pomogły, także Mamusie, które przygotowały słodki poczęstunek. To spotkanie było okazją do rozmów, wspomnień, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim umacniania więzi rodzinnych./album fot./

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach
  Goszyce 53, 32-010 Luborzyca
 • (12) 387 21 89
  tel/fax (12) 685 21 08

Galeria zdjęć