Nawigacja

Partnerzy

Przedszkole w szkole

plakat.pdf

Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie przeznaczone na rozwój edukacji przedszkolnej i na przygotowanie szkoły do obniżenia wieku szkolnego. Środki finansowe pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone są na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Oddział przedszkolny w naszej szkole, w związku z realizacją tego projektu, został doposażony w funkcjonalne i kolorowe meble przedszkolne, pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne, sprzęt audiowizualny, laptop, tablicę interaktywną. Przy szkole powstał wspaniały plac zabaw. Poprawiły się warunki funkcjonowania oddziału przedszkolnego, jest on przygotowany do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci.

Ilość odwiedzin: 301901

Wtorek 03.05.2016

Nasze osiągnięcia

yes W XIII Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego, na 8 startujących zawodników naszej szkoły, 5 stanęło na podium.

yes 30 XI 2015 r. czterech uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł laureata konkursu literacko – plastyczny Ja mój kraj, moja mała ojczyzna pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie” organizowanego przez Fundację Sapere et Gaudere, Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie, a przeprowadzonego pod patronatem: Małopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Krakowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Byli to: Milena Juraszek – I miejsce, Martyna Małek i Adam Tar – III miejsca oraz Anna Łakomy– wyróżnienie.

yesW listopadzie 2015 r. uczennica oddz. V Oliwia Adamczyk uzyskała tytuł finalisty w III Małopolskim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii” realizowanym w ramach Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej.

yes19 VI 2015 r. Patrycja Małupa i Wiktoria Kleszcz odebrały z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty dyplomy laureata wojewódzkiego konkursu historycznego „Opowieść o końcu świata… reforma rolna. Losy ziemian po wywłaszczeniu”. Zajęły w tym konkursie II i III miejsce.

yes8 VI 2015 r. reprezentanci oddziałów 0-III naszej szkoły zwyciężyli w XII Gminnym Turnieju Sportowym "Sport dla Każdego".

yesW I Gminnym Konkursie Mini Playback Show organizowanym przez CKiP w Kocmyrzowie uczennice naszej szkoły zwyciężyły w obu kategoriach wiekowych: oddz.0-III i kl.IV-VI.

yesW XII Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego, na 8 startujących zawodników naszej szkoły, 6 stanęło na podium.

yesNasza szkoła zdobyła I miejsce w konkursie plastycznym "Koszyczek Wielkanocny 2015", zorganizowanym przez Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie.

yesUczeń kl. IV Bartosz Musiał otrzymał wyróżnienie w postaci listu gratulacyjnego i nagrody za udział w rejonowym etapie II Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego "Po polsku o historii" realizowanego w ramach Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej.

yes Nasza szkoła otrzymała w grudniu 2014 r. wyróżnienie i nagrodę rzeczową za zajęcie wysokiego miejsca w publicznej kampanii edukacyjnej ogłoszonej przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

yes W XXV Gminnych Igrzyskach Sportowych reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce.

yes W XI Gminnym Turnieju "Sport Dla każdego" reprezentacja naszej szkoły (uczniowie oddz. 0-III) zajęła I miejsce.

yes Karol Pawełko - uczeń kl. VI, w r. szk. 2013/14 zajął I miejsce w Międzynarodowym Konkursie "Tadeusz Kościuszko - nasz patron" w kategorii język polski.

yes W Gminnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem "Zapach Ziemi"- Poezja Artystów Galerii "Trzy Sztuki" Paulina Rosiek zajęła II miejsce.

yes W XI Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego, w kategorii klas VI - chłopców, Sebastian Halada zajął I miejsce, a Patryk Adamczyk miejsce II. W kategorii klas V - dziewcząt Oliwia Morańska zajęła III miejsce.

yesW Ogólnopolskich Olimpiadach Przedmiotowych "Olimpus" (sesja zimowa 2014) laureatami zostali: Klaudia Wójcik i Gabriela Wójcik - I miejsce (matematyka); Natalia Małek i Patryk Adamczyk - III miejsce (historia); Anna Łakomy - V miejsce (historia) i VII miejsce (matematyka); Oliwia Skóra - V miejsce (przyroda); 8 uczniów zajęło IX miejsce z różnych przedmiotów. 

yesWeronika Kuczyńska - uczennica kl. I, zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa" (grudzień 2013 r.), a Klaudia Marzec, reprezentująca oddział przedszkolny, otrzymała wyróżnienie. 

 yesW roku szk. 2012/13, na podstawie wyników w ogólnopolskim sprawdzianie szóstoklasistów, nasza szkoła zajęła 3 miejsce w rankingu szkół podstawowych powiatu krakowskiego.

yesNasi sportowcy zajęli I miejsce w XXIV Gminnych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych 21 VI 2013 r. 

yes12 VI 2013 r. reprezentanci oddziałów 0-III naszej szkoły zwyciężyli w X Gminnym Turnieju Sportowym "Sport dla Każdego".

yesJakub Zębala - uczeń kl. V, w r. szk. 2012/13 zajął I miejsce w Międzynarodowym Konkursie "Tadeusz Kościuszko - nasz patron" w kategorii historia, a Justyna Janczyk i Katarzyna Gołdyn otrzymały wyróżnienia odpowiednio w kategoriach: język angielski i plastyka.

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W GOSZYCACH

Zapraszamy

 

 

WIADOMOŚCI

wiadomości starsze - w zakładce Wiadomości w górnym lub lewym panelu
 
 
tu - z ostatniej chwili...    

 

ZAPISY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszycach ogłasza zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2016/2017.

Dzień zapisów, to 17 marzec 2015 r. w godz. 1200-1700.

Rodziców, którym  ten termin nie odpowiada, zapraszamy od 01.03.2015 r. do 31.03.2015 r. w godzinach pracy szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Do oddziału przedszkolnego zapisywane są:

 • dzieci 6-letnie urodzone w 2010 roku, objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • dzieci 5-letnie urodzone w 2011 roku,
 • dzieci 4-letnie w miarę wolnych miejsc.

 

Do klasy I zapisywane są:

 • dzieci 7‑ letnie urodzone w  2009 roku
 • na wniosek rodziców dzieci 6 - letnie urodzone w  2010 roku.

 

W A Ż N E !

Przy zapisie dziecka rodzice przedkładają „Skrócony odpis aktu urodzenia” dziecka i numer PESEL dziecka.

Druki można pobrać w szkole lub wydrukować ze strony internetowej szkoły (poniżej).

Druki do pobrania związane z dokonaniem zapisu:

 1. Regulaminem Rekrutacji: Rekrutacja_regulamin.pdf
 2. Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego dla dzieci z obwodu szkoły (aktualnie - Goszyce, Wilków) : karta_zgloszenia_do_oddz.przedszk._obwod.pdf
 3. Karta zapisu do oddziału przedszkolnego dla dzieci spoza obwodu i dzieci młodszych: karta_zgl._oddz.przedszk._dodatk..pdf
 4. Karta zapisu do szkoły dla dzieci z obwodu szkoły (aktualnie - Goszyce, Wilków): karta_zapisu_do_szkoly_obwod.pdf
 5. Karta zapisu do szkoły dla dzieci spoza obwodu: karta_zapisu_do_szk._spoza_obwodu.pdf
 6. Oświadczenia rodziców dla dzieci spoza obwodu i dzieci młodszych: oswiadczenia.pdf

 

 

 • 18 kwietnia br. odwiedziła naszą szkołę ukraińska grupa cyrkowa "Szok". Przed zgromadzoną publicznością artyści prezentowali popisy akrobatyczne, sztuki magiczne, występy z udziałem zwierząt (psy, gołębie, wąż). Dużo śmiechu wywołały popisy klauna i wielkiego niedźwiedzia. Była to miła przerwa w obowiązkach uczniowskich./album fot./

 • 11 kwietnia uczniowie oddziałów 0-IV mieli możliwość oglądnięcia kukiełkowego przedstawienia Teatru Lalek „Bajka” pt. „Kocmołuszek”. Akcja bajki rozgrywała się w bajkowej scenerii na zamku Księcia Brudasa, a celem jest promowanie zdrowego odżywiania się oraz higieny własnej i otoczenia. Po spektaklu dzieci miały możliwość porozmawiać z aktorami, obejrzeć rekwizyty i kukiełki./album fot./

 • Dnia 12.03.2016r. w naszej szkole odbył się już XIII Gminny Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych. W zawodach udział wzięło sześć szkół,  po czterech zawodników z każdej (dwie dziewczynki  i dwóch chłopców). Rozgrywki prowadzone były osobno w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 2003 i 2004. Po wielogodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców tegorocznego turnieju.

  Sukcesy naszych uczniów:

 • 11 marca 2016 r. odbył się w szkole finał konkursu czytelniczego pod hasłem „Brzechwa dzieciom”. Adresatem tego konkursu byli uczniowie oddziałów: III i VI. Patronat nad tym działaniem objęła Biblioteka Szkolna.

  Konkurs ten miał na celu:

  • zwiększenie poziomu czytelnictwa wszkole,
  • budzenie zainteresowań utworami Jana Brzechwy,
  • motywowanie uczniów do poznawania utworów literackich,
  • kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
  • przygotowanie do uczestnictwa w komunikacji międzyludzkiej (w roli aktywnego czytelnika, słuchacza),
  • wdrożenie do właściwego sposobu spędzania wolnego czasu,
  • wzbudzanie refleksji językowej (język jako tworzywo literatury),
  • rozbudzanie kreatywności ucznia, pomaganie w odkrywaniu osobistych preferencji czytelniczych,
  • kształtowanie postaw humanistycznych, motywowanie do poszukiwaniaw literaturze prawdy, dobra, piękna.

            Uczniowie z oddziału VI pod kierunkiem p. M. Wacławik i I. Tutaj-Niklińskiej przygotowali scenariusz konkursu, a następnie prowadzili konkurencje. Konkurs trwał 2 godziny lekcyjne. Uczniowie oddziału II przygotowani przez p. J. Klimek indywidualnie, w parach i zespołach odpowiadali na zestawy pytań:

 • 29 lutego 2016 r. Grupa Artystyczna „Rekonstrukto” przedstawiła uczniom naszej szkoły trzecią już lekcję historii na żywo. Poprzednie poświęcone były  historii i obyczajom rycerstwa polskiego oraz staropolskiemu sarmatyzmowi i epoce szlacheckiej, natomiast to spotkanie przebiegało pod hasłem  „Rzymskie imperium i tradycje antyku”. Aktorzy, w strojach z epoki, w ciekawej, często humorystycznej formie omówili zagadnienia historyczne, obyczajowe, przedstawili broń i metody walki. Zainteresowani uczniowie mogli osobiście zapoznać  się z demonstrowanymi rekwizytami. /album fot./

 • 4 Lutego 2016 r. odbyła się w szkole zabawa walentynowo-karnawałowa. Uczniowie klas młodszych  w strojach  karnawałowych, poza tańcami, brali udział w konkursach i zabawach organizowanych przez wychowawczynie. Na długo pozostanie ta zabawa również w pamięci uczniów starszych, którzy w tańcu i zabawie, przy licznych wizualnych efektach dyskotekowych, pożegnali karnawał. /album fot./

 • 8 stycznia 2016 r.  odbyło się w szkole podsumowanie naszego wkładu w kolejną edycję akcji charytatywnej "Góra Grosza". Tradycyjnie, p. Paweł Lenik - opiekun Samorządu Uczniowskiego, przedstawił w formie prezentacji multimedialnej wyniki tegorocznej zbiórki. Tym razem uczniowie naszej szkoły zebrali kwotę 958,14 zł., co w przeliczeniu na jedną osobę wynosi 9,68 zł. Monety zostały odpowiednio zapakowane i przygotowane do wysyłki. Dziękujemy wszystkim uczniom za włączenie się w tą pożyteczną akcję. /album fot./

 • W tym roku św. Mikołaj odwiedził dzieci naszej szkoły z oddziałów 0-III. Został przywitany piosenką, potem dzieci prezentowały swoje umiejętności recytatorskie.  Wszystkie dzieci otrzymały od Mikołaja prezenty, za co podziękowały wesołymi zimowymi piosenkami. Mamy nadzieję, że Mikołaj odwiedzi nas także za rok. /album fot./

 • 30 listopada 2015 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyła gala podsumowująca konkurs literacko – plastyczny Ja mój kraj, moja mała ojczyzna pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie” organizowany przez Fundację Sapere et Gaudere, Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie, a przeprowadzony pod patronatem: Małopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Krakowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 • Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości przywołali uczniowie naszej szkoły podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości - 11 Listopada. Uczniowie oddziału szóstego i chór z oddziału piątego zabrali społeczność szkolną w zawiłą drogę wiodącą do niepodległości, podczas której przypomnieli zebranym ważne daty, wydarzenia historyczne oraz wybitnych przywódców.

  Do tej, tak ważnej dla Polaków, uroczystości uczniowie przygotowywali się dużo wcześniej. Uporządkowali 3 miejsca pamięci, złożyli hołd w postaci minuty ciszy, modlitwy, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach
  Goszyce 53, 32-010 Luborzyca
 • (12) 387 21 89
  tel/fax (12) 685 21 08

Galeria zdjęć