Nawigacja

Partnerzy

Przedszkole w szkole

plakat.pdf

Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie przeznaczone na rozwój edukacji przedszkolnej i na przygotowanie szkoły do obniżenia wieku szkolnego. Środki finansowe pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone są na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Oddział przedszkolny w naszej szkole, w związku z realizacją tego projektu, został doposażony w funkcjonalne i kolorowe meble przedszkolne, pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne, sprzęt audiowizualny, laptop, tablicę interaktywną. Przy szkole powstał wspaniały plac zabaw. Poprawiły się warunki funkcjonowania oddziału przedszkolnego, jest on przygotowany do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci.

Ilość odwiedzin: 275011

Poniedziałek 30.11.2015

Nasze osiągnięcia

yes19 VI 2015 r. Patrycja Małupa i Wiktoria Kleszcz odebrały z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty dyplomy laureata wojewódzkiego konkursu historycznego „Opowieść o końcu świata… reforma rolna. Losy ziemian po wywłaszczeniu”. Zajęły w tym konkursie II i III miejsce.

yes8 VI 2015 r. reprezentanci oddziałów 0-III naszej szkoły zwyciężyli w XII Gminnym Turnieju Sportowym "Sport dla Każdego".

yesW I Gminnym Konkursie Mini Playback Show organizowanym przez CKiP w Kocmyrzowie uczennice naszej szkoły zwyciężyły w obu kategoriach wiekowych: oddz.0-III i kl.IV-VI.

yesW XII Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego, na 8 startujących zawodników naszej szkoły, 6 stanęło na podium.

yesNasza szkoła zdobyła I miejsce w konkursie plastycznym "Koszyczek Wielkanocny 2015", zorganizowanym przez Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie.

yesUczeń kl. IV Bartosz Musiał otrzymał wyróżnienie w postaci listu gratulacyjnego i nagrody za udział w rejonowym etapie II Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego "Po polsku o historii" realizowanego w ramach Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej.

yes Nasza szkoła otrzymała w grudniu 2014 r. wyróżnienie i nagrodę rzeczową za zajęcie wysokiego miejsca w publicznej kampanii edukacyjnej ogłoszonej przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

yes W XXV Gminnych Igrzyskach Sportowych reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce.

yes W XI Gminnym Turnieju "Sport Dla każdego" reprezentacja naszej szkoły (uczniowie oddz. 0-III) zajęła I miejsce.

yes Karol Pawełko - uczeń kl. VI, w r. szk. 2013/14 zajął I miejsce w Międzynarodowym Konkursie "Tadeusz Kościuszko - nasz patron" w kategorii język polski.

yes W Gminnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem "Zapach Ziemi"- Poezja Artystów Galerii "Trzy Sztuki" Paulina Rosiek zajęła II miejsce.

yes W XI Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego, w kategorii klas VI - chłopców, Sebastian Halada zajął I miejsce, a Patryk Adamczyk miejsce II. W kategorii klas V - dziewcząt Oliwia Morańska zajęła III miejsce.

yesW Ogólnopolskich Olimpiadach Przedmiotowych "Olimpus" (sesja zimowa 2014) laureatami zostali: Klaudia Wójcik i Gabriela Wójcik - I miejsce (matematyka); Natalia Małek i Patryk Adamczyk - III miejsce (historia); Anna Łakomy - V miejsce (historia) i VII miejsce (matematyka); Oliwia Skóra - V miejsce (przyroda); 8 uczniów zajęło IX miejsce z różnych przedmiotów. 

yesWeronika Kuczyńska - uczennica kl. I, zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa" (grudzień 2013 r.), a Klaudia Marzec, reprezentująca oddział przedszkolny, otrzymała wyróżnienie. 

 yesW roku szk. 2012/13, na podstawie wyników w ogólnopolskim sprawdzianie szóstoklasistów, nasza szkoła zajęła 3 miejsce w rankingu szkół podstawowych powiatu krakowskiego.

yesNasi sportowcy zajęli I miejsce w XXIV Gminnych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych 21 VI 2013 r. 

yes12 VI 2013 r. reprezentanci oddziałów 0-III naszej szkoły zwyciężyli w X Gminnym Turnieju Sportowym "Sport dla Każdego".

yesJakub Zębala - uczeń kl. V, w r. szk. 2012/13 zajął I miejsce w Międzynarodowym Konkursie "Tadeusz Kościuszko - nasz patron" w kategorii historia, a Justyna Janczyk i Katarzyna Gołdyn otrzymały wyróżnienia odpowiednio w kategoriach: język angielski i plastyka.

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W GOSZYCACH

 

 

Zapraszamy

 

WIADOMOŚCI

wiadomości starsze - w zakładce Wiadomości w górnym lub lewym panelu
 
 
 
tu - z ostatniej chwili...    
 • Śniadanie Daje Moc

  W tym roku szkolnym dzień 6 listopada był dniem zdrowego jedzenia i gotowania. 

  Tego dnia uczniowie oddz. 0 - III naszej szkoły wzięli udział w programie edukacyjnym „Śniadanie Daje Moc”, którego honorowymi patronami byli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz patroni regionalni.

 • Próbna ewakuacja

  5 listopada w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bombowym zabrzmiał sygnał alarmowy. Nauczyciele wraz z uczniami sprawnie i bez paniki przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Tam nauczyciele złożyli meldunek pani dyrektor prowadzącej ewakuację. Okazało się, że nie wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę, brakowało 1 ucznia i 1 nauczyciela – naszego księdza katechety. Przybyłe jednostki OSP z Goszczy, Łuczyc i Goszyc udzieliły pomocy „poszkodowanym” i przystąpiły do rutynowych działań. Strażakom towarzyszyła grupa poszukiwawcza z psem, a nad całością akcji czuwał druh Andrzej Szwajca.

 • Ślubowanie I klasy

  29 października 2015 r. uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów szkoły.

  Z tej okazji odświętnie ubrane dzieci z klasy pierwszej śmiało wkroczyły na scenę i przed zaproszonymi gośćmi, rodzicami i całą społecznością szkolną przedstawiły swój program artystyczny przygotowany pod czujnym okiem wychowawczyni - pani Marty Marcinkowskiej. Po wprowadzeniu flagi państwowej i złożeniu przez pierwszoklasistów uroczystego ślubowania, dyrektor szkoły - pani  Iwona Tutaj-Niklińska dokonała symbolicznego aktu pasowania. Bohaterowie uroczystości otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne, przyjęli także życzenia i upominki od uczniów klasy drugiej i przybyłych gości: Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty -  p. Anny Szymczyk–Sierak oraz Radnego wsi Goszyce i Wilków - p. Augustyna Kaczmarczyka. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców pierwszoklasistów. /album fot./ Więcej zdjęć znajduje się w zakładce Album Picasa.

 • W minutę do efektu

  W dniach 20 i 27 października br. Dagmara Gwiazdoń i Marta Mańka – koordynatorki projektu „W minutę do efektu” przeprowadziły z grupą uczniów II etapu edukacyjnego warsztaty. Projekt realizowany jest przez Studenckie Koło Naukowe AGH „Zarządzanie” oraz Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Tematyka warsztatów to Lean Management, formuła zdobywania wiedzy poprzez prawidłową organizację swojego czasu i umiejętność współpracy w grupie. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli wykorzystać w różnych dziedzinach swojego życia: w domu, szkole, nauce, środowisku i późniejszej pracy. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, a uczestnictwo w nich dało uczniom wiele satysfakcji. /album fot./

 • Projekt edukacyjny "Idzie Jesień"

  25 września 2015 roku w oddziale VI odbył się finał  projektu edukacyjnego „Idzie Jesień”, którego celem było podsumowanie wiadomości i umiejętności uczniów dotyczących cyklu zajęć o tematyce jesiennej, podejmowanie przez uczniów różnych form twórczej aktywności, doświadczanie/odczuwanie i nazywanie: zjawisk atmosferycznych, smaków i kolorów jesieni.

  Efektem pracy uczniów było przygotowanie w grupach wystawy plastycznej inspirowanej obrazami Giuseppe Arcimboldo i innych znanych malarzy, która posłużyła jako tło do recytacji własnych utworów poetyckich oraz znanych poetów polskich. Ponadto uczniowie zaprezentowali, podczas lekcji otwartej, w kolorowej jesiennej sali nauczycielom, rodzicom, uczniom kompozycje z płodów jesieni, wystawę fotograficzną, prezentację multimedialną. Była też degustacja przetworów (zupa dyniowa, placki ziemniaczane z sosem grzybowym, sałatki warzywne, owocowe, ciasta marchewkowe i inne, owoce i warzywa). Uczniowie wykazali się nie tylko wiedzą interdyscyplinarną, ale także umiejętnościami kluczowymi, za co zostali docenieni przez nauczycieli i rodziców. Działaniom tym towarzyszyły występy artystyczne uczniów oddziału V dla I etapu edukacyjnego.

 • Wybory Samorządu Uczniowskiego

  28.10.2015 r. odbyły się w naszej szkole wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego, w których brała udział cała, posiadająca legitymację szkolną, społeczność uczniowska z klas II-VI. Z programami wyborczymi kandydatów można się było zapoznać, analizując przygotowane przez nich plakaty, które w okresie kampanii przedwyborczej zostały wywieszone na korytarzu szkolnym. Wyjęte z urny i przeliczone głosy pokazały, którzy uczniowie cieszą się największym zaufaniem kolegów. Nowy Zarząd SU, reprezentując zespoły klasowe i własne zdanie, dokonał wyboru swojego opiekuna, którym ponownie został p. Paweł Lenik. Opiekunowi SU gratulujemy, a nowy zarząd prosimy o godne reprezentowanie interesów wszystkich uczniów. Skład Zarządu SU znajduje się w zakładce Samorząd Uczniowski, a zdjęcia z wyborów w Albumie fotograficznym.

 • Wizyta policjanta w szkole

  Na zaproszenie dyrektora i wychowawców, 24 września 2015 r. przybył z wizytą do naszej szkoły przedstawiciel policji z komisariatu w Słomnikach. Na spotkaniach z uczniami w dwóch grupach wiekowych omówił zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, bezpiecznego zachowania w szkole i miejscach publicznych, cyberprzemocy, szkodliwości stosowania używek oraz konsekwencjach nieprawidłowego zachowania się i nieprzestrzegania norm społecznych. Gość odpowiadał też na liczne pytania i wątpliwości uczniów. Na zakończenie spotkania uczniowie kl. I otrzymali opaski odblaskowe./album fot./

 • Wycieczka do Baryczy

  15 i 16 września 2015 r. uczniowie naszej szkoły, w dwóch grupach wiekowych, realizując projekt edukacyjny „Z ekologią za pan brat”,  wybrali się na wycieczkę połączoną z zajęciami edukacyjnymi do Składowiska Odpadów Komunalnych w Baryczy. Po ciekawej prelekcji uczestnicy wycieczki odbyli spacer ścieżką ekologiczną, podczas którego obejrzeli sortownie, nowoczesną kompostownię, gościli w „domu państwa Śmieciaków”. Dzięki wycieczce uczniowie mogli zapoznać się ze sposobami odzyskiwania surowców wtórnych, poszerzyć swoją wiedzę na temat konieczności i sposobów dbania o nasze środowisko. /album fot./

 • Nasze uczennice laureatkami wojewódzkiego konkursu historycznego

  19 czerwca 2015 r. w Hucisku koło Wieliczki, w dworze Państwa P. i A. Rozwadowskich odbyło się podsumowanie konkursu historycznego „Opowieść o końcu świata… reforma rolna. Losy ziemian po wywłaszczeniu”, w którym 2 uczennice kl. VI - Patrycja Małupa (II miejsce) i Wiktoria Kleszcz (III miejsce) odebrały z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty – Pana Aleksandra Palczewskiego dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe.

  Organizatorami konkursu były: Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie księdza prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr. hab. Witolda Stankowskiego oraz Dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie księdza prof. dr. hab. Jana Szczepaniaka. Patronatem medialnym konkurs objęły: „Dziennik Polski”, Radio Kraków i „Wiadomości Ziemiańskie”. /album fot./

 • Trzydniowa wycieczka do Warszawy

  Uczniowie klas IV-VI wraz z rodzicami i nauczycielami uczestniczyli w dniach 10-12 czerwca 2015 r. w trzydniowej wycieczce do Warszawy. Pierwszego dnia duże wrażenie wywołał na uczestnikach wyjazdu Zamek Królewski, Archikatedra św. Jana,  ulice Starówki, Mariensztat, gdzie podziwiano Barbakan, pomnik Syrenki, Kolumnę Zygmunta, Pomnik Małego Powstańca, Pomnik Jana Kilińskiego. Stamtąd udano się na Krakowskie Przedmieście, aby obejrzeć Pałac Prezydencki, Plac Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach
  Goszyce 53, 32-010 Luborzyca
 • (12) 387 21 89
  tel/fax (12) 685 21 08

Galeria zdjęć